המסע לעבר הזוגיות שלכם מתחיל
בצעד (ריצה) אחד קטן!​

אחרי ההצלחה של השנה שעברה, הודיס סינגלס Run חוזר ובגדול. אירוע אחד יחיד במינו, 2 מסלולי ריצה ומאות רווקות ורווקים שירוצו כל הדרך אל האהבה.

מה הלו"ז?

איסוף ערכות ביום האירוע 14/9 – (במתחם האירוע)

רצים המשתתפים במקצים 10-5 ק"מ – יוכלו לאסוף ערכות בין השעות 15:00-17:30 (במתחם האירוע)

משתתפים שאינם רצים – יוכלו לאסוף ערכות בין השעות 16:00-18:30 (במתחם האירוע)

חסימות/סגירת כבישים: אין חסימת כבישים, למעט כביש גישה רחבעם זאבי – כביש חירום.

יש לשים לב כי בין השעות 17:45-18:25 גשר וקוף יהיה חסום לטובת הרצים.

חלוקת ערכות

חלוקת ערכות משתתפים בימים שני עד רביעי (19-21/9/22) בין השעות 17:00 – 20:00

** שימו לב – הנרשמים מתאריך 18.9.22 בשעה 08:00 בבוקר יוכלו לאסוף את ערכת ההשתפות רק ביום רביעי (21.9.22)**

החלוקה תתבצע בביתן 25 (BOYA לשעבר) נמל תל אביב 

יש להגיע לחניון השפך הקרוב ביותר לנקודת החלוקה – ומשם הליכה קצרה רגלית עד לביתן 25 

חלוקת ערכות משתתפים בימים ראשון עד שלישי (10-12/9/23) בין השעות 17:00 – 20:00

מיקום החלוקה יפורסם בהמשך…

מסלולי הריצה

יש להקפיד על שתייה לפני האירוע ולהגיע רווים.

במידה וחשת ברע לפני האירוע ו/או חלית/החלמת בימים האחרונים או בזמן מחלה – אין להשתתף באירוע .

בהצלחה!

איפה מקבלים את ערכת ההשתתפות?

ימים ושעות חלוקת ערכות משתתפים בימים שני עד רביעי (11-13/9/23) בין השעות 17:00 – 20:00

מיקום – חלוקת הערכות – סניף ויקטורי סיטי – רחוב אלנבי 65 ת"א

חניון קרוב חניון רובע לב העיר (הגעה עם WAZE)

** לנרשמים לאירוע אחרי התאריך 7/9/2023 בשעה 09:00 – ניתן יהיה לאסוף ערכת השתתפות ביום האירוע (במתחם האירוע לפי הלו"ז מטה)**


איסוף ערכות ביום האירוע 14/9 – (במתחם האירוע)

רצים המשתתפים במקצים 10-5 ק"מ – יוכלו לאסוף ערכות בין השעות 15:00-17:30 (במתחם האירוע)

משתתפים שאינם רצים – יוכלו לאסוף ערכות בין השעות 16:00-18:30 (במתחם האירוע)

הזמנת שמירת חפצים

הזמנת שמירת חפצים (לא לוקרים)

המחיר בהרשמה אונליין – 15 ש"ח

הזמנת שמירה חפצים בעמוד כאן >

מתחם הספיד-דייטינג + מאצ' טק בחשיכה

 1. 3 סבבים שבכל סבב 550 איש – מתוך כלל הנרשמים לספיד דייט ייבחרו להשתתף בו.
 2. בחירת המשתתפים בספידייט תיעשה על ידי גורם מקצועי חיצוני (צד ג') בכפוף לחוקי ספר השיאים של גינס החלים על אירוע הספידייט.
 3. עצם ההרשמה לספידייט אינה מקנה התחייבות ו/או אישור השתתפות באירוע הספידייט.
 4. 1650 המשתתפים שייבחרו ע"י הצוות המקצועי להשתתף בספידייט יקבלו הודעה המאשרת את השתתפותם
 5. חל איסור על עישון במתחם הספיד-דייטינג.
 6. באירוע הספיד-דייטינג משתתפים 1650 אישה ואיש. כולם מצפים, ולכולם מגיע יחס מכבד, הולם ונעים. התנהגות בלתי הולמת מכל סוג שהוא תביא להרחקה מיידית ממתחם הספיד-דייטינג, עד סוף האירוע או למשך זמן מוגדר. המארגנים הם בעלי סמכות המילה האחרונה הבלעדית והמחייבת, על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, מתי להרחיק משתתף/פת עקב התנהגות בלתי הולמת. התנהגות בלתי הולמת ואסורה, כוללת, בין היתר, גם עישון במתחם הספיד-דייטינג, החזקת חומרים אסורים בשימוש, החזקת חומרים מסוכנים, אלימות מילולית או גידופים, אלימות פיזית, החזקת נשק, הטרדה, צילום גוף ספציפי של אחר/ת ללא הסכמתם, אי קיום כללי הזמנים של הספיד דייטינג, וכן כל התנהגות בלתי מכבדת כלפי מי ממשתתפי, עובדי, מארגני או מפיקי האירוע.
 7. במקרה של איחור משתתף/פת לתחילת אירוע הספיד דייטינג, לא תותר כניסתו למתחם הספיד דייטינג.
 8. משתתף/ת שלא יקיים/תקיים את כללי הספיד דייטינג, יורחקו ממתחם הספיד דייטינג.
 9. לנרשם/מת שלא זכו להיות בין 1650 הנרשמים הראשונים לספיד-דייטינג ולא זכה להשתתף בספיד דייטינג מאחר ולא נרשם בין 1650 הראשונים, או איחר להגיע לתחילת האירוע, ולכל נרשם/מת שהורחק/ה ממתחם הספיד דייטינג או אי קיום הכללים, לא תהיה כל טענה כלפי המארגנים במקרה של מניעת כניסה למתחם הספיד-דייטינג או הרחקה ממנו, ולא תהיה לנרשם/מת כאלו כל זכות החזר כספי ו/או זכות לכל פיצוי אחר.
 10. משתתפי הספיד דייטינג יודעים כי האירוע הוא פומבי, וכי אין ביכולת או בסמכות המארגנים למנוע צילומים על ידי משתתפים בפומבי וברשות הרבים. משתתפי הספיד דייטינג יודעים כי יבוצעו צילומי תקשורת ויח"צ באירוע לטובת דיווח עליו, קידום ויחסי ציבור. למשתתפי הספיד דייטינג ידוע כי תיתכן גם בדיקה מספר משתתפי האירוע על ידי צוות בודקים ממערך הבדיקה של ספר השיאים של גינס.
 11. המארגנים וצוות ההפקה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי כל משתתף או כל צד ג' בשל נזק כלשהו, לרבות (אך לא רק) נזק רפואי ו/או פיזי ו/או רגשי ו/או עסקי ו/או למוניטין ו/או נזק עקיף, אשר קשור בהשתתפות באירוע, או נובע ממנה, אפילו אם היו המארגנים ו/או צוות ההפקה צריכים או יכולים לצפות אפשרות שיארע נזק מסוג זה.לעניין זה, נזק – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 12. המארגנים והמפיקים שומרים לעצמם את מלוא הזכויות לעדכן ו/או להסיר בכל עת פרסומים הנוגעים לאירוע, בין אם לפניובין אם אחרי רכישת כרטיס הכניסה/ההרשמה של המשתתפים או מי מהם.
 13. האירוע פתוח לרכישת כרטיסים על ידי כלל הציבור, ולא נערך סינון מקדים למשתתפים טרם האירוע, לרבות לא סינון מקדים באשר למצבם האישי-זוגי של המשתתפים או מי מהם. מארגני ומפיקי האירוע אינם אחראים כלפי המשתתפים/ות במקרה של התנהגות לא ראויה או בלתי חוקית מצד משתתף אחר באירוע.
 14. המארגנים והמפיקים לא יהא אחראי לתכנים שמפורסמים ו/או נאמרים באירוע, לרבות עצות או המלצות שיינתנו על ידי מי מהמשתתפים באירוע, המארגנים, המפיקים ו/או מי מטעמם או על ידי כל אחד אחר, ואין לראותבכאלו משום עצה מקצועית ו/או ייעוץ ו/או המלצה,וכל משתתף המסתמך עליהם ו/או נוהג עלפיהם עושה זאת על אחריותו בלבד.
 1. ספידייט בחשיכה עם הטכנולוגיה של אלביט
 2. 240 משתתפים – מתוך כלל הנרשמים ייבחרו להשתתף בו.
 3. בחירת המשתתפים תיעשה על ידי גורם מקצועי חיצוני (צד ג').
 4. עצם ההרשמה אינה מקנה התחייבות ו/או אישור השתתפות באירוע.
 5. 240 המשתתפים שייבחרו ע"י הצוות המקצועי להשתתף יקבלו הודעה המאשרת את השתתפותם
 6. חל איסור על עישון במתחם.
 7. באירוע משתתפים 240 אישה ואיש. כולם מצפים, ולכולם מגיע יחס מכבד, הולם ונעים. התנהגות בלתי הולמת מכל סוג שהוא תביא להרחקה מיידית מהמתחם, עד סוף האירוע או למשך זמן מוגדר. המארגנים הם בעלי סמכות המילה האחרונה הבלעדית והמחייבת, על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, מתי להרחיק משתתף/פת עקב התנהגות בלתי הולמת. התנהגות בלתי הולמת ואסורה, כוללת, בין היתר, גם עישון במתחם, החזקת חומרים אסורים בשימוש, החזקת חומרים מסוכנים, אלימות מילולית או גידופים, אלימות פיזית, החזקת נשק, הטרדה, צילום גוף ספציפי של אחר/ת ללא הסכמתם, אי קיום כללי הזמנים של המתחם, וכן כל התנהגות בלתי מכבדת כלפי מי ממשתתפי, עובדי, מארגני או מפיקי האירוע.
 8. במקרה של איחור משתתף/ת לתחילת האירוע, לא תותר כניסתו למתחם.
 9. משתתף/ת שלא יקיים/תקיים את הכללים, יורחקו מהמתחם.
 10. לנרשם/ת שלא זכו להיות בין 240 הנרשמים ולא זכו להשתתף במתחם, או איחרו להגיע לתחילת האירוע, ולכל נרשם/ת שהורחק/ה מהמתחם או אי קיום הכללים, לא תהיה כל טענה כלפי המארגנים במקרה של מניעת כניסה למתחם או הרחקה ממנו, ולא תהיה לנרשם/מת כאלו כל זכות החזר כספי ו/או זכות לכל פיצוי אחר.
 11. משתתפי המתחם יודעים כי האירוע הוא פומבי, וכי אין ביכולת או בסמכות המארגנים למנוע צילומים על ידי משתתפים בפומבי וברשות הרבים. המשתתפים יודעים כי יבוצעו צילומי תקשורת ויח"צ באירוע לטובת דיווח עליו, קידום ויחסי ציבור.
 12. המארגנים וצוות ההפקה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי כל משתתף או כל צד ג' בשל נזק כלשהו, לרבות (אך לא רק) נזק רפואי ו/או פיזי ו/או רגשי ו/או עסקי ו/או למוניטין ו/או נזק עקיף, אשר קשור בהשתתפות באירוע, או נובע ממנה, אפילו אם היו המארגנים ו/או צוות ההפקה צריכים או יכולים לצפות אפשרות שיארע נזק מסוג זה.לעניין זה, נזק – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 13. המארגנים והמפיקים שומרים לעצמם את מלוא הזכויות לעדכן ו/או להסיר בכל עת פרסומים הנוגעים לאירוע, בין אם לפני ובין אם אחרי רכישת כרטיס הכניסה/ההרשמה של המשתתפים או מי מהם.
 14. האירוע פתוח לרכישת כרטיסים על ידי כלל הציבור, ולא נערך סינון מקדים למשתתפים טרם האירוע, לרבות לא סינון מקדים באשר למצבם האישי-זוגי של המשתתפים או מי מהם. מארגני ומפיקי האירוע אינם אחראים כלפי המשתתפים/ות במקרה של התנהגות לא ראויה או בלתי חוקית מצד משתתף אחר באירוע.
 15. המארגנים והמפיקים לא יהא אחראי לתכנים שמפורסמים ו/או נאמרים באירוע, לרבות עצות או המלצות שיינתנו על ידי מי מהמשתתפים באירוע, המארגנים, המפיקים ו/או מי מטעמם או על ידי כל אחד אחר, ואין לראות בכאלו משום עצה מקצועית ו/או ייעוץ ו/או המלצה, וכל משתתף המסתמך עליהם ו/או נוהג עלפיהם עושה זאת על אחריותו בלבד.

הנחות לקבוצות ודמי ביטול

דמי ביטול: מדיניות הביטולים של חברת שוונג הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
לקריאת מדיניות הביטולים המלאה – לחצו כאן

נוהל ביטול: על מנת לבטל את הרשמתכם או לעדכן פרטים לאירוע, יש להיכנס לקישור – ביטול הרשמה – ולמלא את כל הפרטים.

עדכון פרטים: בכל שינוי בפרטי הנרשם נא לפנות לחברת שוונג במייל בלבד לא יאוחר ממועד סגירת ההרשמה.

הנחות והרשמה לקבוצות מעל 10 משתתפים למקצה תחרותי – יש למלא את הפרטים בטופס המצורף ו/או לפנות באמצעות מייל לקישור הבא

 • רישום לאירוע יתקבל לאחר ביצוע תשלום אונליין וקבלת מספר הזמנה
 • חובה להגיע לעמדות הקליטה עם מספר ההזמנה ותעודה מזהה.
 • במידה ואתם מתקשים בהרשמה – יש לבדוק אפשרות להרשמה שלא דרך מחשבים במקומות עבודה בעלי אבטחת גלישה וחסימות שונות, או לנסות להיכנס ממחשב אחר

לקבלת ההנחה יש להקליד את קוד ההנחה בשדה המתאים וללחוץ על "עדכן מחירים".
ללא ביצוע הפעולה הנ"ל לא תתקבל ההנחה. לא ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית לאחר ביצוע ההרשמה.
במידה והנך מעוניין לבטל הרשמתך ולהירשם מחדש ניתן לעשות זאת על פי תקנון הביטולים של האירוע. * הנחה מתבצעת בהכנסת קוד הנחה בלבד

 1. ההשתתפות במרוצים מותרת לנרשמים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה ואו שחייה ואו רכיבה ואו טריאתלון ואו כל ספורט אחר. נרשמים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו היא באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 2. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני המרוץ והאחראים לו משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 3. במהלך המרוץ דואגת חברת שוונג לאבטחה רפואית בהתאם להנחיות מד"א ו/או המנהל הרפואי של האירוע. יובהר לעניין זה כי משתתפים אשר יזדקקו לפינוי לבי"ח באחריותם לדאוג לתשלום למד"א עבור הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
 4. נרשמים אשר לא קיבלו את ערכת המשתתף שלהם בשל אי הגעתם ולא ביטלו את הרשמתם, יוכלו לקבל את הערכה עד 7 ימי עסקים לאחר קיום המרוץ במשרדי שוונג בלבד.
 5. ההרשמה למרוץ היא אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 6. משתתפים שפרטי הרשמתם אינם נכונים – עלול להיפסל ותוצאתו לא תחשב ולא תעמוד להם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המארגנים.
 7. באחריות כל הנרשמים אשר משתתפים במרוץ ואשר מופיעים ברשימת המשתתפים, לקחת את ערכת המשתתף שלהם עד רבע שעה לפני הזינוק שלו.
 8. המשתתפים מחויבים לרוץ עם מספר חזה בחזית הגוף. משתתפים שלא יצמידו את מספר החזה לקדמת החולצה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק/סיום ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 9. לתשומת לבכם – חלוקת גביעים, מדליות ופרסים לזוכים תתבצע ביום המרוץ בטקס הסיום בלבד, אין חלוקה מאוחרת.
 10. שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.
 11. קביעת זוכים ופרסים – המנצחים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה – IAAF, היינו: לפי "זמן ירית הזינוק" (gun time) ולא לפי "זמן הצ'יפ" (chip time). מומלץ, איפוא, לרצים המהירים בעלי פוטנציאל לזכות באחד המקומות הראשונים במקצה שאליו הם שייכים – להתייצב בשורה הראשונה של קו הזינוק. התוצאות של המנצחים בקטגוריות הגיל ימדדו לפי "זמן הצ'יפ" ((chip time, והם יהיו זכאים לגביעים/מדליות כמפורט באתר המרוץ.
 12. מדידת הזמנים היא למקצים התחרותיים בלבד ותתבצע באמצעות שבב מדידה אלקטרוני חד פעמי.
 13. ערעורים על תוצאות או פסיקות הקשורות למרוץ – יתקבלו בשטח המרוץ בלבד ועד חצי שעה לפני טקס הסיום (לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או פסיקות לאחר מכן).
 14. חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר (קשורים עם/בלי רצועה).
 15. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם אוזניות בזמן התחרות.
 16. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם עגלת ילדים בזמן התחרות.
 17. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רצים שילוו על ידי רצים אשר אינם רשומים כמשתתפים במרוץ, רוכבי אופניים או רכב אחר – ייפסלו.
 18. המארגנים ומנהל המרוץ רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות ו/או לתקנון או המסכן את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלה לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
 • במידה של מזג אוויר חם או קר במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו קיום האירוע בתאריך המקורי, ידחה האירוע.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של שינוי שעות דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר חם או קר במיוחד ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של שינוי מועד דמי הרשמה לא יוחזרו.
 

חניונים וסגירות כבישים

במהלך האירוע ייחסמו הרחובות במסלול המרוץ כולל הרחובות החוצים והמובילים למסלול החל מהשעה 18:30 ועד השעה 21:00

החל משעה 18:00 ייחסמו לתנועה הרחובות הבאים:

 • רחוב הירקון  – משדרות נורדאו עד דיזינגוף לכיוון צפון
 • רחוב דיזינגוף – משדרות נורדאו עד רחוב התערוכה לכיוון צפון
 • רחוב אבן גבירול – מרחוב ש"י עגנון עד שדרות רוקח לכיוון דרום
 • שדרות רוקח והתערוכה – מדיזינגוף עד אבן גבירול ב- 2 הכיוונים
 • רחוב בן יהודה – משדרות נורדאו עד דיזינגוף לכיוון צפון
 • רחוב ש"י עגנון – מלוי אשכול עד אבן גבירול לכיוון מערב

כמו כן, יחסמו הרחובות המובילים למסלול האירוע כאמור כולל הכניסות לנמל ת"א.

א. יש להמנע משימוש בכלי רכב בצירים וברחובות אשור יחסמו כאמור.

ב. ביום האירוע יסומנו החסימות ודרכי גישה באפליקציית WAZE – מומלץ להתעדכן.

 

ציבור הנהגים המשתתפים באירוע מתבקשים להשתמש בחניונים הבאים:

חניון הספורטק – באיזור אבן גבירול/רוקח – חניון ללא הגבלת זמן

חניון הגולפיטק – באיזור רוקח/נמיר – חניון ללא הגבלת זמן

דילוג לתוכן